Over ons

De Stichting Ondernemersfonds Holtense bedrijventerreinen Vletgaarsmaten en De Haar is heeft als centrale doelstelling:

       a.    het ontwikkelen van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de veiligheid en of de leefbaarheid en of de ruimtelijke kwaliteit en of de economische ontwikkeling van de bedrijventerreinen Vletgaarsmaten en De Haar in Holten en

b.    het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

c.     om deze collectieve ambitie van de ondernemers op de bedrijventerreinen van Holten te bundelen in een jaarprogramma en door middel van een ondernemersfonds de kosten van dit programma te financieren.